Veel gestelde vragen

Wat is een gasveer en hoe werkt het?

Aan het eind van de negentiende eeuw is er een patent verleend op het concept gasveer. Een gasveer bestaat uit een cilinder waarin telescopisch een zuigerstang in en uit kan bewegen ,de cilinder is gevuld met stikstof en een kleine hoeveelheid olie welke onder hoge druk staat. De zuigerstang beweegt door een afdichting welke er voor zorgt dat het stikstof niet uit de cilinder kan ontsnappen. Op het uiteinde van de zuigerstang die zich in de cilinder bevindt, is een zuiger gemonteerd. De zuiger dient onder andere als geleider en is voorzien van een doorboring welke het mogelijk maakt dat olie in de cilinder zich van voor naar achter de zuiger kan verplaatsen. Doordat de zuigerstang zich aan de voorzijde van de zuiger bevind is het druk oppervlak op de zuiger veel kleiner dan aan de achterzijde waar geen zuigerstang aanwezig is. Dit zorgt er voor dat de gasveer zichzelf na indrukken weer uitschuift .

Wat is progressie?

Een gasdrukveer is in ontspannen toestand geheel uitgeschoven. Doordat bij het indrukken van de zuigerstang steeds meer stangvolume de vrije ruimte binnen de cilinder doet afnemen, stijgt de druk van het stikstof en neemt de kracht die dit gas op de stangdoorsnede uitoefent, toe. De verhoging van de kracht bij indrukking van de gasveer, noemen we progressie. Bij gastrekveren is dit dus net anders om. De gastrekveer is in ontspannen toestand wanneer de zuigerstang volledig in de cilinder is en wordt sterker naar mate men de zuigerstang naar buiten trekt.

Waar kan ik een gasveer gebruiken?

Een gasveer kan worden toegepast in de meest uiteenlopende toepassingen. Voor het heffen, tillen of laten zakken van bijvoorbeeld zware kleppen of luiken kunnen gasveren u assisteren. De gasveer is dus puur een hulpmiddel en mag dus absoluut niet als veiligheidselement fungeren!

Wat is de levensduur van een gasveer?

De levensduur van een gasveer is sterk afhankelijk van het feit of de gasveer correct gemonteerd is. Het is dus noodzakelijk de gasveer rechtlijnig tussen beide bevestigingspunten te bevestigen. Wanneer dit niet het geval is zal de zuigerstang wrijving ondervinden waardoor de interne afdichting van de gasveer beschadigd kan raken en zo een defecte gasveer tot gevolg zal hebben. Ook moet voorkomen worden dat er vuil ,krassen en beschadigingen op de zuigerstang komen. Tevens mogen gasveren niet als eindaanslag functioneren en niet op druk of trek belast worden.

Kunnen mijn oude gasveren bijgevuld worden?

Wanneer uw bestaande gasveren niet meer de gewenste druk hebben betekend dat er stikstof is ontsnapt uit de cilinder. Een versleten afdichting in de cilinder is meestal de oorzaak van het druk verlies. De afdichting dicht de cilinder niet meer goed af waardoor er bij elke slag die de gasveer vervolgens maakt een kleine hoeveelheid stikstof kan ontsnappen. Na verloop van tijd is de gasveer dusdanig afgezwakt dat hij niet meer naar behoren werkt. Het vervangen van de gasveer is dan de enige optie.

Aflaten van gasveren met ventiel (Ventiel gasveer op aanvraag / niet alle gasveren zijn standaard voorzien van een ventiel.)

• Draag gezichtsbescherming

• Zorg ervoor dat de gasveer altijd met de zuigerstang naar beneden wijst. De olie zakt dan naar de geleiding en kan dan niet tijdens het ontlaten langs het navulbaar bodemstuk en het gaatje in de ontlaatnippel verdwijnen.

• Let op dat het gaatje in de ontlaatnippel nooit naar een persoon is gericht want langs deze weg ontsnapt de stikstof die in de gasveer zit.

• SpringMasters heeft speciale ontlaatnippels om de druk via het ventiel op een gecontroleerde manier te laten ontsnappen zonder het ventiel te beschadigen.

• Mocht u onverhoopt teveel druk hebben afgelaten dan kunt u de gasveer aan ons te retourneren en wordt deze weer voor u bij gevuld.

ALGEMEEN

• Wees voorzichtig bij elke handeling die u verricht tijdens het ontlaten.

• Lees de instructie aandachtig door.

• Meldt onduidelijkheden

• SpringMasters is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan na of tijdens gebruik van de ontlaatnippel.

Waar de gasveren te monteren?

Op het montagevoorstel van SpringMasters staan de coördinaten aangegeven waar de gasveren gemonteerd dienen te worden. Coördinaat R is daar waar de gasveer aan de vaste wereld dient te worden gemonteerd. Het montage punt van de gasveer aan het te bewegen deel is aangegeven met een K. Beide coördinaten zijn gezien vanuit het scharnierpunt van uw constructie.

Hoe de gasveren te monteren?

De gasveren dienen met de zuigerstang ( dunne gedeelte) naar beneden te worden gemonteerd. Op deze manier zal erop het einde van de slag nog een einddemping waarneembaar zijn. Deze einddemping remt de gasveren op het eind af zodat de scharnieren geen klap te verwerken krijgen. Dit zal zowel de gasveren als de constructie ten goede komen.

Waar op te letten bij monteren?

Controleer goed of de aansluitdelen zowel op zuigerstang als op de cilinder zijde goed zijn aangedraaid. Het niet goed aandraaien van de aansluitdelen kan tot gevolgen hebben dat schroefdraden afknappen. Zorg er voor dat de gasveren niet onderhevig zijn aan zijdelingse belasting. Gasveren dienen rechtlijnig tussen de draaipunten te worden gemonteerd. Ook is het van essentieel belang dat gasveren goed om de draaipunten kunnen draaien. De juiste keuze aansluitdelen en bevestigingsmateriaal kan het correct monteren vergemakkelijken. Voorkom te allen tijde beschadigingen aan de zuigerstang. Een beschadiging kan er voor zorgen dat de afdichtingen het sneller begeven en daardoor het stikstof uit de gasveren kan ontsnappen. Na verloop van tijd zullen de gasveren niet meer naar behoren functioneren en dienen ze te worden vervangen.